Motivační citáty

Zdraví je stav ducha ​

Každý člověk se stává hezčím,když má radost

Já jsem optimista. Nezdá se, že by bylo užitečné být kýmkoli jiným

Úsměv a dobrá nálada je známkou vítězství nad osudem

Kdo sám nepociťuje radost ze života,nemůže ji rozdávat ani jiným

Je jenom jediný lék na velké starosti. Malé radosti

Pocit uzdravení je jedním z nejpříjemnějších

Jím proto abych žil,nežiju proto abych jedl

Pocit štěstí přichází,když nic nepotřebujeme

Volný čas je nejdůležitější část našeho života.

Rande s tichem

Je jedno z nejkrásnějších.
Neutíkej před tichem, potřebuješ ho.
Najdeš v něm pravou podstatu a odpovědi na vše.
Možná se bojíš být sám v tichu.
Ale v tento okamžik býváš sám sobě nejblíže.
Zastav se a nebraň se tichu.
Vypni televizi, počítač, rádio, zhasni světla a zapal si svíčku.
Dopřej si být jen ty a ticho.
Myšlenky nechej připlouvat a zase odplouvat.
Nevěnuj jim žádnou pozornost.
Buď jen pozorovatelem myšlenek.
Uvědom si, že jsi mocná a nekonečná energie, ve které
se fyzická realita odehrává.
Jakmile si to uvědomíš, dění ztratí svou moc.
A ty zažiješ krásné rande s tichem, které doprovází klid a mír v duši.
Bude to nejkrásnější dar sám sobě

 

Respektuj sebe a své pocity

To je tvá jediná povinnost.
Není tvůj úkol rozesmát všechny lidi, které potkáš.
Ani nemusíš milovat lidi, které milovat nechceš.
Nepřetvařuj se a neměň se kvůli druhým lidem.
Jsi dokonalý takový jaký jsi.
Hledej především vlastní štěstí.
Setkávej se jen s lidmi, kteří si tě váží a je ti s nimi dobře.
Neztrácej čas lidmi, kteří tě brzdí a vysávají tvou energii.
Tak, jak si vybíráš jídlo a oblečení,
vybírej si i společnost, ve které se cítíš dobře a rád v ní trávíš svůj čas.
Nikomu nic nedlužíš a nemáš vůči nikomu žádnou povinnost.
Ty jsi na prvním místě a tvým úkolem je učinit šťastným sám sebe.

 

Následuj své touhy

Budeš-li někdy hledat smysl života, tak následuj své touhy.
Namíchej si pohár, který si budeš vychutnávat až do dna.
Pokud po něčem ze srdce toužíš, nepřemýšlej a udělej všechny kroky vpřed,
které vedou k naplnění tvé touhy.
Nepotlačuj své touhy, když je máš, je to znamení, že žiješ a jsi v proudu vědomí.
Nepřemýšlej, jak to dopadne.
Důležité je, že tvé pocity říkají ano.
A když se tvá touha naplní, hledej další a pokračuj stále dál a nepřestávej.
Touhy boří nudu a stereotyp, je to adrenalin v tvé krvi.
Je-li tvá touha silná, překonáš tím spoustu nepříjemných překážek.
Šťastni jsou ti, co následují své touhy.
Štěstí není v dosažení touhy, ale ukrývá se na cestě k cíli, po které jdeš.
Cíl je samotná cesta.
Jdi tam, kam tě volá srdce - kde je láska, smích, radost a nadšení.

 

Jediné, co hledáš, je láska

Za tvým hledáním úspěchu, slávy, ideálního vztahu nebo uznání
se skrývá touha po lásce a přijetí.
Všechny masky, které si nasazuješ​,
jsou jen pokusy skrýt se do bezpečí lásky.
Jsi samotnou láskou, proto když miluješ,
je to neuvěřitelně krásný pocit.
Když miluješ, jsi se sebou v souladu a tedy v přímém spojení.
Žádné myšlenky a jiné emoce ti nemůžou zakalit požitek z lásky.
Pouze, když se zapleteš do nenávistné myšlenky, můžeš
na lásku zapomenout.
Nemůžeš se však od ní odpojit.
Jak by ses mohl odpojit sám od sebe?
Za vším, co hledáš, ať to nazveš jakkoliv, se skrývá láska.
Hledáš lásku- ve své podstatě ale hledáš sám sebe.
A když zjistíš, že ty sám jsi láskou, ukončíš své hledání.
Nikdy jsi nebyl od lásky odpojen, proto ji nemusíš hledat.
Láska je ti 24 hodin denně k dispozici a nestojí ani korunu útraty.
Láska je tebou a ty jsi láskou,
proto milovat je ta nejpřirozenější věc na světě.
Láska tě vyléčí a obejme.
Láska udělá z každé hrubé látky jemný  hedvábný polštář,
na kterém můžeš spokojeně odpočívat.
Pokud se trápíš, jsi smutný, máš starosti,
láska je lékem, který vždy zabere.
Láska je jako tvá milenka - pokaždé,
když si na ni vzpomeneš, ke ti krásně.

 

Matrix

Vědomí samo sebe uvěznilo v pěti smyslové fyzické realitě,
aby, ochutnalo'', jaké to je spřátelit se s omezením
a nedostatkem lásky.
Vytvořilo virtuální systém zvaný Matrix.
Aby se hra v Matrixu mohla hrát,
Vědomí samo sebe zhypnotizovalo,
a skrze každého z nás záměrně uvěřilo,
že vše kolem je skutečné.
Použilo k tomu nejzákeřnějšího spoluhráče - MYSL.
Ta má za úkol odvádět pozornost
od naší pravé podstaty - Vědomí
a vytvářet strach, nespokojenost, odpor k tomu, co je, zlost.
závist, pomluvy, kritiku, pocit viny, důležitost, očekávaní,
tlak, boj, kontrolu, plánování, závislost,
rozumný život, hra na jistotu a bezpečí, pochybnosti o sobě,
nenávist, hodnocení na dobré a špatné
a odsuzování sebe a ostatních.
Seznam je nekonečný - můžeš v něm pokračovat sám.
To všechno jsou programy používané v Matrixu,
aby se hra na iluzi mohla rozvíjet.
Přes tyto programy tě Matrix ovládá
a odčerpává "tvou" energii.
Doslova ti kazí radost žít
a chuť užívat si života takového, jaký je.
Nastal však čas na hru prohlédnout a přijmout realitu za iluzi.
Jakmile to uděláš, jsi na cestě ven z utrpení.