Výroky slavných

Hippokrates:

Nejsi-li ochoten změnit svůj život, není ti pomoci.

Winston  Churchill:

Já jsem optimista. Nezdá se, že by bylo užitečné být kýmkoli jiným.

Marcus Tullius  Cicero:

Každý člověk se stává hezčím, když má radost.

Albert  Einstein:

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.

Mahatma  Gandhi:

Slabí lidé nedokážou nikdy prominout. Umět prominout je vlastnost silných.

Dalajlama:

Když se necháš přemoci zlostí a zoufalstvím, poškodí to tvoje zdraví a omezí to tvoji aktivitu.

Šalamoun:

Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.

Salvador  Dalí:

Neobávej se dokonalosti, stejně se ti ji nepodaří dosáhnout.

Aristoteles:

Jsme to, co opakovaně děláme. Vynikat v něčem tedy není čin, ale zvyk.

Dan  Brown:

Lidé jsou ochotni učinit daleko víc pro to, aby se vyvarovali věcí, kterých se bojí, než aby získali to, po čem touží.

Karl Heinrich  Waggerl:

Je jenom jediný lék na velké starosti: malé radost.

Thomas A.  Edison:

Čas je ve skutečnosti jediný kapitál, který člověk má, a je to jediná věc, kterou si nesmí ani v nejmenším dovolit promrhat nebo ztratit.

Andrew  Carnegie:

Představ si, že stojíš na prahu nevídaného úspěchu. Jasný a krásný život ti leží u nohou. Tak vstaň a čiň se!

Joseph  Murphy:

Své myšlenky, představy, city a jednání můžeme řídit stejně snadno, jako auto.
Je jen jeden univerzální duch. Nekonečná síla v nás. Je třeba naladit se na něj.
Budoucnost je zviditelněný obsah vašeho současného myšlení. Změňte své myšlení a změníte svůj osud.
Myslete na krásné a velké věci. Vyvarujte se líčení starostí a obav.